Scala Outdoor Living

Twee bedrijven vormen de Scala Groep. Een prachtig bedrijf met een sterke binding met de regio. De zakelijke tak Scala Montage & Afbouw, welke dienstverlenend maar ook als leverancier actief is voor coöperaties en bouwbedrijven/aannemers. En Scala Outdoor Living die voor menig particulier schuttingen plaatst en prachtige overkappingen bouwt. Met een selectie producten voor “het buiten leven” biedt Outdoor Living de mogelijkheid om bijna alles voor het leven in de tuin onder een dak te vinden.

Vanaf 2016 is SWOP Media is er een samenwerking opgebouwd die inmiddels uitgegroeid is tot een doorlopende samenwerking. Alle online uitingen en websites maar ook de online marketing worden verzorgd door SWOP Media. Het mogelijk maken van o.a. direct online uit kun rekenen van wat je schutting gaat kosten, was een gouden greep. Het heeft Scala een flinke groei gebracht in het aantal aanvragen.